Управление

ФРГИ е организация, регистрирана, като юридическо лице с нестопанска цел в Софийски градски съд и има регистрация на организация в обществена полза в регистъра на Министерство на правосъдието под номер 003/16.11.2001. Фондацията е създадена през 2001 година. Идеята за основаването й се ражда след четиригодишна работа по програмата на Чарити Ноу Хау „Знания, успех, промяна”. Екипът, реализиращ тази програма в България, решава да създаде българска организация, чрез която да се надградят постигнатите резултати и да се развият нови възможности за работа с граждански групи и организации в страната. Учредителите са 3 души, представители на организациите, които са работили в партньорство при осъществяването на програмата -Ричард Кънингам, Чарити Ноу Хау (Великобритания), Елица Баракова ФППБ, Регина Инджева, Фондация ЖАР.

Фондацията се управлява от Настоятелство и Изпълнителен директор.

До този момент настоятели на Фондацията са били: Георги Генчев, Татяна Ковачева, Татяна Арсова, Веселина Стоянова-Анастасова, Валери Манчев.

Повече за структурата на управление на фондацията, състава на Настоятелството, членовете на екипа, доброволците и правилника на фондацията може да научите тук.


  • Дарителски кръг Развитие
  • Валя Крушкина
  • Младежка банка
  • Живо наследство
  • Дъга
  • Постоянен фонд
  • Програма за развитие на обществените фондации
  • Techsoup