Фонд "Боя"

 

На 28 юни 2016 г. при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е учреден Фонд „БОЯ“. Фондът  си поставя за цел да предостави ресурси за развитие на учениците и учителите от 18 СОУ. За постигането на тази цел Фондът ще подкрепя инициативи, които:

 -  Създават подходяща учебна  среда с оглед повишаване на успеваемостта на учениците при усвояване на нови знания;

- Откриват и мотивират силните страни на учениците;

- Подкрепят развитието на преподавателите в училище с цел повишаване на качеството на образованието в училище;

- Стимулират създаването на активни гражданска позиция;

- Обучават в толерантност и зачитане на правата на другия.


 Фондът се управлява от Обществен съвет в състав:

 Красимира Иванчева , Учредител

 Моника Христова, член на Настоятелството на ФРГИ

 Илияна Николова - Изпълнителен директор на ФРГИ

Членове:

Андрей Борисов Демиров

Вергиния Василева Костадинова

Ирена Иванова Влахова

Председател на Обществения съвет е Красимира Иванчева.

Повече за целите, устройството и управлението на Фонда може да научите от неговия Правилник тук  • Дарителски кръг Развитие
  • Валя Крушкина
  • Младежка банка
  • Живо наследство
  • Дъга
  • Постоянен фонд
  • Програма за развитие на обществените фондации
  • Techsoup