Награди „Заедно”

 

До колко личностите и организациите в България разпознават социалните каузи като значими за тях, до колко са склонни да даряват, до колко разглеждат себе си като неотделна част от обществото, която може лично да повлияе на неговото развитие? Дали гражданските организации успяват да привлекат обществена подкрепа, какви са обемите на привлечените финансови ресурси, как, какви техники използват организациите за да набират средства. Медиите и гражданите интересуват ли се от дарителството, каузите за дарения, проблемите. Това са важните въпроси, които мотивират ФРГИ да създаде наградите „Заедно”.

С наградите Заедно, ФРГИ отбелязва едновременно сериозните усилия на гражданските организации да получат финансова подкрепа и медийното отразяване на различни тенденции в дарителството. Категориите на наградите Заедно са:

Най-добра кампания на неправителствена организация

Най-добра кампания

Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства)

Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО

Частен дарител с кауза (за физически лица) - нова категория добавена през 2011

 

Медийните награди:

Журналистическа награда

Печатна медия

Електронна медия

Специална награда "Гражданска позиция, провокираща дебат"


  • Дарителски кръг Развитие
  • Валя Крушкина
  • Младежка банка
  • Живо наследство
  • Дъга
  • Постоянен фонд
  • Програма за развитие на обществените фондации
  • Techsoup