Дарители и партньори

За ФРГИ би било невъзможно да следва своята мисия без щедрата подкрепа на своите дарители и партньори, които оказват финансова и нефинансова (предоставяне безвъзмездно на стоки и услуги) подкрепа. Тяхната подкрепа е изключително важна за нас като оценка на работата ни и тя ни дава увереност да продължим да се движим по пътя, по който сме поели.

С тяхна помощ ние продължаваме:
-да работим още по-успешно за това хората в България да поемат инициативата и отговорността за подобряване на живота в техните общности. 

-да работим за развитието на неправителствения сектор в България, развивайки капацитета на организациите и уменията на хората, работещи в тях. 

-да работим активно за развитието на дарителството в България и да спомагаме за обединяването на усилията на хората с благотворителни нагласи, които да доведат до решаването на конкретни проблеми.


  • Дарителски кръг Развитие
  • Валя Крушкина
  • Младежка банка
  • Живо наследство
  • Дъга
  • Постоянен фонд
  • Програма за развитие на обществените фондации
  • Techsoup