Място в сърцето


Инициативата на Фондация "Работилница за граждански инициативи се провежда за първи път и има за цел да подкрепи проекти свързани с обживяване и възстановяване на емблематични за местната общност средища и сгради.  Кампанията ще стартира в началото на месец октомври 2013 година и ще продължи в рамките на една година.

12 областни града със своите важни за общността места ще се борят за едно „Място в сърцето“ през следващата година

Как ще се развие кампанията?

Идеята е инициативата да протече в няколко етапа като целта е да се съберат интерсни и важни за развитието на съответните градове проекти и да се отпусне финансиране за обновяване, ремонт или реконструкция на местата. По този начин да се върне старата им слава, да се обживеят и това да даде допълнително самочувствие на жителите на съответния град. В кампанията няма да се подкрепят стартиращи проекти, които имат нужда от финансиране за цялостно изграждане.

Първи етап: Информационна кампания

 01.10. – 30.11. 2013 г.

В рамките на два месеца ще върви национална информационна кампания, която има за цел да информира за инициативата сред  обществото. Ще се популяризира на сайта: www.myastovsarceto.bg и чрез национални и местни медии, както и през сайта на ФРГИ: www.wcif-bg.org

Втори етап: Изпращане на предложенията

01.12.2013 г. – 30.01.2014 г.

 Следващият етап ще се реализира в рамките на два месеца и ще е свързан с набиране на предложения за проекти в специално създадения за кампанията сайт.

Всеки жител на съответното място, гражданско сдружение или неправителствена организация ще има възможност да предложи своето място като обоснове предложението си. След изтичането на срока за номиране ФРГИ в партньорство с обществените фондации по места и местната власт ще избере три от предложенията, за които ще стартира гласуване.

Трети етап: Гласуване за избраните проекти

01.02. – 01. 03.2014 г.

Трите избрани предложения се предлагат за гласуване на сайта на кампанията. Проектът  събрал най-много гласове ще се включи в набирането на средства, чрез даряване.

Четвърти етап: Набиране на средства

01.03. – 30.08.2014 г.

Този етап ще продължи шест месеца като за целта на сайта на камапнията ще има няколко предложения за осъществяване на гласуването - онлайн даряване, със смс и чрез банков превод . Ще се опрадели и необходим таргет за набиране на средствата взависимост от нуждите на проекта.

Пети етап: Реализиране на проектите

01.09. – 30.11.2014 г.

Реализирането на проектите Фондация „Работилница за граждански инициативи“ ще осъществява в екип с гражданските сдружения и Обществени фондации по места, както и със съдействието на местната власт.

Ако вашето място в сърцето се намира в Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Русе, Габрово, Плевен, Кърджали или Благоевград,  ще очакваме предложенията ви.


  • Дарителски кръг Развитие
  • Валя Крушкина
  • Младежка банка
  • Живо наследство
  • Дъга
  • Постоянен фонд
  • Програма за развитие на обществените фондации
  • Techsoup